Εφαρμογή πλαστικών, βινιλιακών και κεραμικών πλακιδίων