Υπηρεσίες

Εξειδικευμένοι μηχανικοί και τεχνικοί που ανήκουν στην εταιρεία μας, με την πολυετή τεχνική κατάρτιση και εμπειρία είναι ικανοί να φέρουν εις πέρας κάθε είδους project έχοντας πάντα ως κύριο στόχο την ικανοποίηση του πελάτη.

Οι εργασίες μας εκτελούνται βάση του ποιοτικού ελέγχου BVQI standards (Bureau Veritas Quality Insurance) ISO 9001:2008.

Μόνωση πυρασφάλειας
CLASS A 60 – Α 30 – Α 15

Μόνωση πυρασφάλειας

Μόνωση οχετών καυσαερίων

Μονώσεις λεβήτων

Μονώσεις λεβήτων

Πλινθοδομές λεβήτων

Μονώσεις Gas Boiler

Μονώσεις Incinerator

Μόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Θερμική μόνωση χώρων

Επιστρώσεις βιομηχανικών
(πολυουρεθανικά και εποξειδικά υλικά)

Επίστρωση πολυουρεθανικού και εποξειδικού υλικού

Τσιμεντοκονίες (Υποστρώματα)

Εφαρμογή πλαστικών

και κεραμικών πλακιδίων

Θερμική μόνωση χώρων

Θερμική μόνωση σε κύρια μηχανή

Τοποθέτηση μοκετών, χαλιών

και μεταλλικών τερματικών

Στεγανοποιήσεις βιομηχανικών

μηχανημάτων

Ηχομονώσεις

Ηχομονώσεις

Θερμομονωτικά καλύμματα

Θερμομονωτικά καλύμματα

Μόνωση δικτύων ψύξης & ατμού

Μόνωση δικτύων ψύξης & ατμού

Μόνωση αεραγωγών κλιματισμού

Μόνωση αεραγωγών κλιματισμού

Κατασκευή και διαμόρφωση

μεταλλικών επενδύσεων

Κατασκευή και διαμόρφωση μεταλλικών επενδύσεων